Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest

Invest Lead Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Cybulskiego 1/1B, 50-206 Wrocław o numerach NIP: 8992840953, REGON: 369458948, KRS: 0000717966 (Administrator).

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail kontakt@investlead.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane w Serwisie za pośrednictwem formularzy, w celu:

 1. Realizacji Twojej prośby o przygotowanie wyceny instalacji fotowoltaicznej i/lub pompy ciepła oraz usług pokrewnych i powiązanych na podstawie Twojej zgody (RODO 6.1.a);
 2. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. W celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (RODO 6.1.f).
 4. W celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Jeśli wyrazisz na to zgodę przy wypełnieniu formularza – w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celach 2-4 przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

IV. Okres przechowywania danych.

 1. Dane pozyskane w celu realizacji celu 1 będziemy przetwarzać aż do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 24 miesiące. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w czasie, gdy ją posiadaliśmy.
 2. Będziemy przetwarzać Twoje dane pozyskane za pośrednictwem Serwisu w celach marketingowych tak długo, aż nie wyrazisz wobec takiego przetwarzania sprzeciwu lub uznamy, że dane się zdezaktualizowały.
 3. Dane niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu przechowujemy do czasu przedawnienia tych roszczeń.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane:

 1. Wybranym Partnerom (innym administratorom danych osobowych), czyli firmom, z którymi współpracujemy przy realizacji celu 1 przetwarzania danych osobowych na podstawie Twojej zgody. Lista Partnerów, którym mogą być przekazane Twoje dane osobowe:
  • Polenergia Fotowoltaika S.A.
  • Sunday Polska Sp. z o.o.
  • Otovo sp. z o.o.
  • Larsson Nobel Sp. z o.o.
  • Energetyczny Projekt Sp. z o.o.
  • Roha Group Sp. z o.o.
 2. Naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom hostingowym, prawniczym, informatycznym w celu zapewnienia obsługi Serwisu i realizacji naszych usług.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami mailowo na adres kontakt@investlead.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby. Jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu 1 przetwarzania danych osobowych.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w procesie przygotowania porównania ofert kredytowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

Bezpieczeństwo w Serwisie

wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym politykę bezpieczeństwa informacji spełniającą wysokie standardy ochrony danych osobowych.